За Нас

1.ЗА ДЕТСКАТА ГРАДИНА

В  жилищен комплекс „Възраждане“- втори микрорайон, до бл.53 в гр.Варна, сред 10 дка двор, с големи дървета , много зеленина и цветни алеи, се намира ДЕТСКА ГРАДИНА № 31 „Крилатко”. Началото на нейната история е поставено през  1984 година.

Сградата е изградена с обособени помещения за 6 детски групи, физкултурен и музикален  салон, етнографски кабинет, наречен „Бабината къща“, кабинет за ресурсен учител, психолог и логопед, методичен кабинет, медицински кабинет, административни кабинети, разливочна. В двора има  6 детски площадки, оборудвани с пясъчници и предстои изграждане на нови спортни съоръжения. Всяка група има свое опитно поле, за което се грижи под ръководството на учители, помощен персонал, родители и деца.

ДГ № 31 „Крилатко” предлага условия за отглеждане на близо 180 деца, разпределени в 6 детски групи по възрастов признак –  от 3 до 7 години.
Усилията на екипа са насочени към развитие на детския потенциал и способности чрез стимулиране на спортно-двигателна и художествено-творческата активност. В подходяща и уютна обстановка, с приятели на своята възраст, децата имат възможност да открият света за себе си и да развият своя талант, водени от учителите си с търпение, усмивка, взаимопомощ и толерантност.

В летописната история на детската градина свидетелстват утвърдени традиции в обучението и възпитанието на децата. Педагогическият екип е високо квалифициран и може ефективно да оправдае своето съществуване и развитие с добре балансирана, съвременна организация на своята креативна дейност. Двукратно е носител на престижната общинска награда Варна – 2001 и 2018г. за най-добър учителски колектив на годината в сферата на предучилищното възпитание. Детската градина е удостоена и с диплома – грамота от Варненско-търговско-индустриална камара за иновативни методи и постигнати високи резултати във възпитателния процес през 2014г. Управителният съвет на Общобългарския комитет „Васил Левски“ – София награждава ДГ №31 „Крилатко“ с грамота – Първо място в категория „Етнографски кът“ в националния ученически конкурс, посветен на 180 годишнината от рождението на Апостола през 2017г. Детското заведение е трикратен носител в Националния музикален фестивал „Фолклорен изгрев“ на първо място, златни плакети и грамоти за вокална група и солисти. Носители сме на златен медал във фолклорен конкурс „Песните и традициите на Тракия“ към тракийско дружество „Капитан Петко войвода“ – гр.Варна.

Една от основните ни идеи във  възпитанието на децата е да осъзнаят своята идентичност на българи. Осъществяваме това чрез реализирането на инициативата „Живеем в Европа, творим в България“ и „Научи ме, мамо, да обичам!“, като целта е децата да бъдат приобщени към българските традиции, обичаи, културни ценности, фолклорно богатство и изграждане на чувство за историчност. Със своята художествена и емоционална наситеност на възпитанието и образованието ДГ №31 „Крилатко“ постепенно е изградила облик на своеобразен културен център за фолклорно-художествено-творческа дейност. Съществен момент в реализацията на идеите тук е всеотдайното присъствие и сътрудничество на целия екип, родители и изявени дейци на културата, които допринасят за емоционалната удовлетвореност на децата.

Поддържаме партньорски взаимоотношения с НПО като: Клуб “Приятели на Европа“- гр.Варна, Клуб „Млад възрожденец“ към Общобългарския комитет „Васил Левски“ – гр.София, Фондация Номура – гражданско сдружение „Постоянно образование“ – гр.София и не на последно място – читалище „Образование“/1979г./ и фолклорна група“Тракийски бисери“ с худ.ръководител народната певица Добра Савова – с.Климентово.

Възпитанието и обучението на децата се осъществява по утвърдени от МОН държавни стандарти

           От 1 август 2016 г. в съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование Целодневна детска градина № 31 „Крилатко“ се преименува на Детска градина № 31 „Крилатко“.

2. Организация

Работно време на ДГ №31 ,,Крилатко“

от 7:00 часа до 19:00 часа.

Работно време на директор:

понеделник,вторник,сряда и петък от 08:00 часа до 16:30 часа

четвъртък от 09:30 часа до 18:00 часа

Обедна почивка:

от 12:30 часа до 13:00 часа

Приемни часове за родителя: 

вторник от 08:00 часа до 09:00 часа

четвъртък от 17:00 часа до 18:00 часа

Работно време администрация:

ЗАС: от 07:30 часа до 16:00 часа

Обедна почивка:

от 12:00 часа до 12:30 часа

ЗТС:от 08:00 часа до 16:30 часа

Обедна почивка:

от 12:30 часа до 13:00 часа

Работно време на мед. сестра:

от 07:00 часа до 15:30 часа

Обедна почивка:

от 12:30 часа до 13:00 часа

07:00 – 08:30 Прием на децата
12:30 – 13:00 Издаване на децата,
чиито родители са заявили тръгване на обяд
16:00 – 19:00 Издаване на децата

Организация на деня по групи

Д Н Е В Е Н      Р Е Ж И М  –  I възрастова група

Прием на децата и дейност по интереси 7.00 ч. – 8.20 ч.
Утринно раздвижване 8.20 ч. – 8.30 ч.
Подготовка за закуска и закуска 8.30 ч. – 9.00 ч.
Основни и доп. форми, съобразно седм. разписание 9.00 ч. – 10.30 ч.
Междинна закуска – плодове 10.00ч.
Игри, дейности по интереси, доп.дейности 10.30ч.- 11.30 ч.
/футбол, народни танци и народно пеене/
Игрова дейност, разходки и наблюдения 11.30 ч. – 12.00 ч.
Обяд 12.00 ч. – 12.30 ч.
Тоалет и подготовка за сън 12.30ч. – 13.00ч.
Следобедна почивка 13.00 ч. – 15.00 ч.
Следобеден тоалет и закуска 15.00 ч. – 16.00 ч.
Осн. и доп.форми на пед.взаимод-е, игри, дейности по избор и доп. дейности по интереси извън ДОС 16.00ч. – 17.30ч.
Изпращане на децата 17.30ч. до 19.00 ч.

Д Н Е В Е Н      Р Е Ж И М  –   П О Д Г О Т В И Т Е Л Н А    Г Р У П А

ІІ , ІІІ и ІV

Прием на децата и дейност по интереси 7.00 ч. – 8.20 ч.
Утринно раздвижване 8.20 ч. – 8.30 ч.
Подготовка за закуска и закуска 8.30 ч. – 9.00 ч.
Основни и доп. форми, съобразно седм. разписание 9.00 ч. – 10.30 ч.
Междинна закуска – плодове 10.00ч.
Игри, дейности по интереси, доп.дейности 10.30ч.- 11.30 ч.
Игрова дейност, разходки и наблюдения 11.30 ч. – 12.00 ч.
Обяд 12.00 ч. – 12.30 ч.
Тоалет и подготовка за сън 12.30ч. – 13.00ч.
Следобедна почивка 13.00 ч. – 15.00 ч.
Следобеден тоалет и закуска 15.00 ч. – 16.00 ч.
Осн. и доп.форми на пед.взаимод-е, игри, дейности по избор и доп. дейности по интереси извън ДОС 16.00ч. – 17.30ч.
Изпращане на децата 17.30ч. до 19.00 ч.

 

 

3. Екип

Учителите са с много добра квалификация, като всички са с висше образование, 12 от тях са със степен магистър , 1- бакалавър и 1 – степен професионален бакалавър. Освен това 10 педагози са с допълнително придобита професионално-квалификационна степен.

В ДГ № 31 „Крилатко” работят 14 педагози и 12 непедагогически персонал. От тях: 1 директор, 1  старши учител по музика, 9 старши учители в детска група, 3 учители в детска група, помощник възпитатели, огняр, общ работник и административен персонал.

Първият директор на ДГ „Крилатко“ по време на строежа на сградата е Мария Бакърджиева. От 05.11.1984г. – Татяна Петрова и от от 1985 до 21.12.2010г. – Николина Илинова.

От 19.09.2011г директор на детската градина е Елена Ташева – магистър от ШУ „К.Преславски“ – специалност предучилищна педагогика и Първа квалификационна степен. Г-жа Елена Ташева има 18 годишен педагогически стаж като учител в детска градина и през 2008 г. е удостоена с Грамота – учител на годината в предучилищното образование от Клуб “Отворено общество“-Варна. Като директор на ДГ “Крилатко“  Е.Ташева с помощта на партньори като клуб „Приятели на Европа“, кметството и Народното читалище „Образование 1979“ на с.Климентово, фолклорна група „Тракийски бисери“ с худ.ръководител народната певица Добра Савова, варненската търговско-индустриална камара и други, работи за превръщането на детското заведение в място за творчество и възпитание на децата в дух на патриотизъм и любов към българския фолклор и обичаи.

Една от най-ценните награди е удостояването със званието „Почетен Селянин“ на с.Климентово през 2012г. за изключителния дух и желание да разпространява българските ценности във фолклора и традициите. В конкурса „Моята България“ – 2013 получава грамота за Първа награда за рецитация/индивидуално изпълнение/. През 2014г. две грамоти- една трета награда в конкурс за есе „Дисциплината – дълг и свобода“ и за участие в конкурс за защитени дипломни работи и писмени разработки за писмената й разработка „Народните празници и обичаи за възпитанието на 6-7 годишните деца чрез приложението на програмата „Научи ме, мамо, да обичам“.