ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

ГРАФИК на дейностите за прием в яслена и първа възрастови групи в общинските детски градини на територията на Община Варна за учебната 2023-2024 година може да видите на следния линк: 

https://dg.uslugi.io/lv/documents/garden/varna/Grafik.pdf

СЪОБЩЕНИЕ ЗА СВОБОДНИ МЕСТА-20.03.2023 г

Приети-деца-30.01.2023г

СЪОБЩЕНИЕ-ЗА-СВОБОДНИ-МЕСТА-09.01.2023г

СЪОБЩЕНИЕ ЗА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023година

Приети деца -22.08.2022 г

СЪОБЩЕНИЕ ЗА СВОБОДНИ МЕСТА-22.08.2022 г

Приети деца родени 2019 г.-прием от 25.07.2022 г. до 29.07.2022 г

С Ъ О Б Щ Е НИ Е ЗА СВОБОДНИ МЕСТА  РОДЕНИ 2019 Г.-25.07.2022 Г.

Информация прием 2022-2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ ПРИЕТИ ДЕЦА -30.11.2021 г.-01.12.2021 г

СЪОБЩЕНИЕ ЗА СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА-29.11.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНA

СЪОБЩЕНИЕ ЗА СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА-27.09.2021 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ЗА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА РОДЕНИТЕ 2018 Г.

СЪОБЩЕНИЕ ПРИЕТИ ДЕЦА  ЗА УЧЕБНАТА 2021 Г.-2022Г.-16.08.2021 Г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА-16.08.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ПРИЕТИ ДЕЦА ЧЕТВЪРТО КЛАСИРАНЕ РОДЕНИ 2018 г. , 2015 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ЗА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА РОДЕНИТЕ 2018 Г.

С-Ъ-О-Б-Щ-Е-Н-ИЕ-ЗА-СВОБОДНИ-МЕСТА-25.01.2021 г.

С Ъ О Б Щ Е Н ИЕ ЗА СВОБОДНИ МЕСТА В ДГ 31.08.2020 г.

С Ъ О Б Щ Е Н ИЕ ЗА СВОБОДНИ МЕСТА В ДГ 10.08.2020 г

Списък на приетите деца родени 2017 г. и 2015 г.

С Ъ О Б Щ Е Н ИЕ ЗА СВОБОДНИ МЕСТА В ДГ 03.08.2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители,

уведомяваме Ви,че за децата,кото не са посещавали ДГ №31 ,,Крилатко‘‘ през м. юни,юли  2020 г. не дължат постоянна такса.